Kaip kurti giminės medį

Giminės medis – tai šeimos pagrindas, pasididžiavimas, jos praeitis, dabartis ir ateitis. Giminės medis tai kelionė į praeitį. Žinoti savo protėvius, žinoti savo šaknis – vadinasi rūpintis savo istoriniu paveldu ir neprarasti tapatybės visuotinės globalizacijos sūkuryje. Dabartinė visuomenė medžių sudarymą laiko mada, kultūriniu judėjimu, bajorų siekiu pabrėžti savo išskirtinumą. Visais laikais žmonės sudarinėjo giminės medžius, Skaityti visą >>>

Gedimino ainiai ir senovės lietuvių dievai: Valanda pas šviesiausiąjį kunigaikštį Joną Gediminą Beržanskį Klausutį

     Žaliajam kalne, Utenos gatvės gale, netoli 7-to forto, ant aukšto, stataus ir vaizdingo šlaito stovi vila Nr. 36. Tas kuklus, baltas mūro namukas yra nuolatinė šviesiausiojo kunigaikščio Gedimino Klausučio Beržanskio herbo Pomian ir Lietuvos bajorų sąjungos pirmininko rezidencija. Gražiais betono laipteliais užkopiu į kalną, pasibeldžiu į vilos duris ir, gavęs sutikimą įeiti, žengiu Skaityti visą >>>

Herbas – šeimos vertybė

Herbai Lietuvoje pradėjo atsirasti 13–14 amžiuje. Pirmieji herbai buvo linijiniai (toks yra karaliaus Mindaugo antspaudas – atvirkščia M su kryžiumi viršuje, Vytauto Didžiojo pentino ženklas ant lietuviškų pinigų ir gediminaičių stulpai). Per daugybę amžių herbai keitėsi. Mūsų heraldikos tyrinėtojai konstatuoja, kad didžiausią postūmį lietuviškos heraldikos europizavimui ir tolesnei plėtrai suteikė 1413 m. Herodlės unija, kai Skaityti visą >>>

Giminės herbų istorija

Pirmasis giminės garbės ženklas Apie 1650 metus, Vilniaus Akademijos rektorius, profesorius, kunigas jėzuitas Albertas Vijukas Kojelavičius yra parašęs heraldinį veikalą „Compendium`ą“ Šio veikalo 118 puslapyje yra aprašytas garbės ženklas „Labedz abo Skrynscy„, o 120 – ame puslapyje įrašyta: “Tą patį garbės ženklą „Labedz“ Hrodlyje 1413 m. spalio 2 d. priėmė sau ir savo šeimynoms du tikri broliai Goliguntas ir Kormultas, Klausučio vaikaičiai. Giminės, kurios Skaityti visą >>>

Kas yra genealogija

Genealogija yra pagalbinė istorijos mokslo disciplina. Ji glaudžiai susijusi su heraldika ir kitomis pagalbinėmis istorijos disciplinomis. Šio termino apibrėžimą galima rasti įvairiuose žodynuose, žinynuose ir kituose šaltiniuose. Visi pateikti apibrėžimai iš esmės yra panašūs ir pabrėžia giminės, šeimos kilmę: pagalbinė istorijos mokslo disciplina, tirianti daugiausia viduramžių giminių, šeimų, asmenų kilmę, giminystės ryšius; žinių apie kurio Skaityti visą >>>

Gediminaičiai Beržanskiai

Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino palikuonys valdė ne tik Lietuvą, bet ir dabartinę Baltarusiją, Ukrainą, Lenkiją, Čekiją, Vengriją, dalį Rusijos, užėmė svarbius postus carinėje Rusijos imperijoje. Tie Gediminaičiai niekur nedingo, jų yra – Lenkijoje, Rusijoje, Kanadoje, Pietų Amerikoje. Gedimino palikuonys renkasi į susitikimus. Tik mes, lietuviai, esame linkę manyti, jog visi likę Gediminaičiai gyvena svečiose šalyse, Skaityti visą >>>

Giminės kilmės schema

  Beržanskių giminės šakų struktūrinė schema.  Parengta pagal Jono Beržanskio „Lietuvių heraldiką“ Beržanskių giminės kilmės šaknys veda į 1550 metus, kai tuometinės Veliuonos apskrities (dabar Jonavos rajonas) Beržų dvaro savininko šeimoje gimė pirmasis sūnus – Jurgis. Po metų gimė ir jo brolis Florijonas. Visose Beržanskių giminės genealogijose Jurgis įvardijamas, kaip pirmasis žinomas ir rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Skaityti visą >>>

Kaip saugoti senus dokumentus

Kiekvienuose namuose yra senų fotografijų ir dokumentų. Tai gali būti pasai, darbo knygelės, apdovanojimai, diplomai, dienoraščiai, vaikų piešiniai, atminimų knygos ir kitokios istorinės vertybės. Kyla klausimas ką su jais daryti. Sukauptų dokumentų tvarkymas. Svarbu žinoti kad: Kopijos. Būtų gerai visada naudoti tik dokumentų kopijas, pavyzdžiui: pasų, nuotraukų, mokslo diplomų, atestatų, apdovanojimų, mokslo laipsnių, žemės valdų, pastatų Skaityti visą >>>

Žmonių santykiai

Tais laikais, apie 1914 metus, žmogus praeidamas žmogų numaudavo kepurę ir pasisveikindavo krikščioniškai: vienas pasakydavo — „tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus“, antras atsakydavo — „ant amžių amžinųjų amen“. Kepurę maudavo ne tam praeinančiam žmogui, o dėl to, kad pasisveikinant buvo minimas Jėzus Kristus. Į svetimus namus atėjęs irgi šitaip pasveikindavo jo gyventojus, o tie jam taip Skaityti visą >>>

Mano senelis Antanas Beržanskis

Antanas Beržanskis – vienas iš garsios Beržanskių giminės palikuonių, kurios genealogija siekia 1550 metus ir priskiriama Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ainiams. Tai Beržanskių rubuliškių šakos atstovas. Tai – mano bočius! Kada gyveno Antanas Beržanskis? Antanas Beržanskis gimė 1872 metų birželio 19 dieną, Kretingos apskrities, Kartenos parapijos, Rubulių kaime. Tai buvo ketvirtasis ir visų jauniausias vaikas šeimoje. Skaityti visą >>>